Clubs and Organizations Liturgical Society Calendar of Activities for SY 2011-2012

Year Level Contest


Buwan ng Wika Bulletin Board
(Pagkamamamayan)

1st yr – Kasaysayan ng wikang Filipino

2nd yr - Kamalayang Panlipunan

3rd yr – Kasaysayan ng Panitikang Filipino

4th yr - Wikang Filipino sa Makabagong Panahon

Kagamitan :4 cartolina (ididikit)

Paghahanda: mula Agosto 2 hanggang Agosto 12 n.h. pagkatapos ng klase

Paghuhusga: Agosto 15, 2011


Misa ng Bayan – Agosto 15, 2011 n. u.

Agosto 26, 2011 n.h. - Laro ng Lahi (INTRAMS)

Palosebo –Lahat

Unang Taon - Patentero
Hilahan ng Lubid
Habulan Relay

Ikalawang Taon – Cha-cha

Ikatlong Taon - Tumbang Preso

Ikaapat na Taon – Kadang-kadang

Shatong (guys) –Faculty and Staff

Sipa (girls) – Faculty and Staff


Agosto 27, 2011 - Pista sa Nayon

Konsepto – Kultura ng pagdiriwang ng Pista ng mga Pilipino

Paghahanda : mula alas-8 n.u.

Paghuhusga: May Pinakamagandang Konsepto - alas-11 n.u.

May Pinakamalinis na Silid-aralan – ala-1 n.h.

Palatuntunan sa pagtatapos ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika

mula alas- 2 hanggang alas- 4 n.h.


Share this post

Submit Buwan ng Wika 2011 in Delicious Submit Buwan ng Wika 2011 in Digg Submit Buwan ng Wika 2011 in FaceBook Submit Buwan ng Wika 2011 in Google Bookmarks Submit Buwan ng Wika 2011 in Stumbleupon Submit Buwan ng Wika 2011 in Technorati Submit Buwan ng Wika 2011 in Twitter
 
 

| Home | Downloadables | News Archive | Gallery | Career Opportunities | Login | Linkages | Videos | Weather Update | Contact Us | SiteMap | RSS Feed |