Home | ACCA presents Ampalaya Monologues

ACCA presents Ampalaya Monologues

Makiiyak
at makihalakhak sa Ampalaya Monologues na inihahandog ng mga estudyante ng AdZU
Communications Department at Ateneo Center for Culture and the Arts.

Huwag
palampasin ang pagkakataong matunghayan ang tunay na talentong AdZU sa huling
pagkakataon bukas, ika-21 ng Oktubre, 2018, sa Gallery of the Peninsula and the
Archipelago.

Admission
is FREE!

#TeamAmpalayaZC 


ACCA presents Ampalaya Monologues

Makiiyak at makihalakhak sa Ampalaya Monologues na inihahandog ng mga estudyante ng AdZU Communications Department at Ateneo Center for Culture and the Arts.

Huwag palampasin ang pagkakataong matunghayan ang tunay na talentong AdZU sa huling pagkakataon bukas, ika-21 ng Oktubre, 2018, sa Gallery of the Peninsula and the Archipelago.

#TeamAmpalayaZC