Academic Program Kagawaran ng Filipino

FILIPINO DEPARTMENT (KAGAWARAN NG FILIPINO)

Ang Kagawarang Filipino ay naglalayong hubugin at maitanim ang pagka-Filipino sa pamamagitan ng paglinang, pagpapayaman, at pagsasabuhay ng mabuting halagahan, kaugalian, at asala na inaasahan sa isang mamamayang Filipino.


Hangarin ng Kagawarang Filipino na maikintal sa mga mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo o mapanuring pag-iisip, pagiging makadiyos na may pagpapahalaga sa kapwa at kapaligiran, at pagpapahalagang pampanitikan sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig.

Share this post

Submit Filipino Department in Delicious Submit Filipino Department in Digg Submit Filipino Department in FaceBook Submit Filipino Department in Google Bookmarks Submit Filipino Department in Stumbleupon Submit Filipino Department in Technorati Submit Filipino Department in Twitter
 
 

JHS Downloadables

Academic Programs


| Home | Downloadables | News Archive | Career Opportunities | Login | Gallery | Linkages | Videos | Contact Us | SiteMap | RSS Feed |